Allgreen

Din gröna energipartner

Allgreen

Din gröna energipartner

Vårt uppdrag

Det råder inte någon tvekan om att vår jord står inför klimatförändringar som kommer att påverka oss alla.

Den globala medvetenheten om klimatförändringarna och hur den påverkar oss, ökar kraftigt.

Både regeringar, miljöorganisationer, företag och enskilda personer försöker i dag både förändra och stoppa den globala uppvärmningsprocessen genom att minska vårt CO2 avtryck.

Efterfrågan på produkter som minskar vårt fossilla beroende ökar kraftigt med bl.a. en elektrifiering av den europeiska fordonsflottan. Detta ställer ökade krav på grön producerad el.

Därför finns det ett behov av att energi genereras från andra källor än de som används idag.

I Sverige har vår riksdag åtagit sig att minska våra samlade koldioxidutsläpp med 30% till 2030 och vara helt utsläppsneutrala till 2050.

I denna betydelsefulla process, vill vi på Allgreen Distribution, vara den främsta aktören inom solcellsintegrerade produkter och erbjuda marknadsledande teknologi.

Allt baserat på hållbarhet och lösningar utifrån FN:s 17 världsmål.

 • Allgreen fokuserar på den gröna omställningen med hållbar grön teknik
 • Vi levererar diskreta, solcellsintegrerade och förnybara energilösningar
 • Tillsammans med våra kunder skall vi bidra till den gröna omställningen genom tekniska och hållbara lösningar.
 • Allgreen arbetar med långsiktiga relationer och partnerskap.

Med duktiga, engagerade och motiverade medarbetare, säkerställer vi tillväxt och goda resultat.

Vår vision

Vår vision är “att främja hållbar energi och implementera den”.

Vi kommer att driva vår vision genom att söka unika produkter som både ensamma och i kombination med andra produkter kan bidra till en total minskning av CO2-utsläppen.

Vår vision är att vara marknadsledande på den danska och svenska marknaden – och kontinuerligt utöka vår verksamhet till att omfatta hela Norden.

Vi vill uppnå detta genom:

 • Erbjuda kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser
 • Att vara innovativa och ligga i framkant med ny teknik
 • Effektiv marknadsföring
 • Strategiska partners
 • Rikstäckande återförsäljarnätverk

Allgreen Distribution är ett innovativt och ett grönt hållbart företag med fokus på kundernas behov av klimat- och framtidsmedvetna lösningar. Detta är grunden för vår styrka.

 • Vi levererar genomtänkta och hållbara lösningar som möter kundernas behov.
 • Våra styrkor och mål är anpassade till specifika världsmål med fokus på kundernas krav.
 • Våra lösningar ska vara hållbara och framtidssäkra.

Vi vill ge utrymme för ett värdebaserat samarbete som skapar intresse och ömsesidiga relationer för både våra kunder och Allgreen Distribution.